Wynagrodzenie za usługi

Założenia dotyczące wynagrodzenia za usługi księgowe

Wysokość naszego wynagrodzenia ustalana jest z każdym Klientem indywidualnie, po dokładnym zapoznaniu się z jego potrzebami oraz po ustaleniu zakresu współpracy. Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Czasem ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy na jego rzecz zmienia się znacząco.

Na wysokość miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie rachunkowości i spraw płacowo-kadrowych mają wpływ między innymi takie czynniki:

  • ilość operacji i dokumentów księgowych (faktur przychodowych i kosztowych, raportów kasowych, operacji bankowych i innych),
  • ilość zatrudnionych pracowników,
  • spodziewana pracochłonność przy realizacji zlecenia,
  • zakres oczekiwań Klienta dotyczących poziomu obsługi księgowej, podatkowej, czy prawnej,
  • moment i przyczyna przejmowania Ksiąg Handlowych przez Biuro Rachunkowe.

Nie stosujemy żadnych dodatkowych opłat za bieżące konsultacje księgowe i prawne lub sporządzanie deklaracji do US i ZUS. Nasze ceny już to zawierają.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

KOMPLEKSOWOŚĆ

Kompleksowe usługi z dziedziny rachunkowości, podatków, kadr i płac. Doradztwo w zakładaniu i w zakresie prowadzenia Firmy.

WIEDZA

Kwalifikacje naszych pracowników potwierdzone są dyplomami uniwersyteckimi, głównie o specjalności rachunkowość i licznymi certyfikatami szkoleniowymi.

ZAUFANIE

Swoje Firmy powierzyły nam dziesiątki Klientów. Szczycimy się zaufaniem i referencjami naszych Klientów.
Biuro Rachunkowe PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk