Księgi Przychodów i Rozchodów

Standardowy zakres usług przy obsłudze podmiotów w tym systemie księgowym zawiera:

1. W ramach prowadzenia samej Księgi:

 • bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych;
 • bieżące doradztwo rachunkowe w zakresie działalności Klienta, w tym bieżące reagowanie na zewnętrzne zmiany w otoczeniu Firmy, w szczególności zmiany ustawodawcze;
 • prowadzenie na życzenie Klienta dodatkowych rejestrów i urządzeń ewidencyjnych;
 • tworzenie i modyfikację Zakładowego Planu Kont, dostosowywanie go do potrzeb Klienta – jeżeli podmiot taki obowiązek posiada;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) – jeżeli podmiot taki obowiązek posiada;

2. W ramach kontaktów Klientem z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Urzędem Statystycznym itp.:

 • prowadzenie ewidencji związanej z podatkiem VAT (jeżeli występuje);
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS;
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji podatkowych oraz na życzenie Klienta podpisywanie i dostarczanie deklaracji do odpowiednich urzędów;
 • sporządzanie i dostarczanie przelewów bankowych dotyczących rozliczeń z US i ZUS;
 • kontakty z w/w urzędami w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta.

3. W ramach zarządzania majątkiem trwałym:

 • opracowywanie optymalnych planów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabel amortyzacyjnych.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

KOMPLEKSOWOŚĆ

Kompleksowe usługi z dziedziny rachunkowości, podatków, kadr i płac. Doradztwo w zakładaniu i w zakresie prowadzenia Firmy.

WIEDZA

Kwalifikacje naszych pracowników potwierdzone są dyplomami uniwersyteckimi, głównie o specjalności rachunkowość i licznymi certyfikatami szkoleniowymi.

ZAUFANIE

Swoje Firmy powierzyły nam dziesiątki Klientów. Szczycimy się zaufaniem i referencjami naszych Klientów.
Biuro Rachunkowe PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk