Księgi Handlowe

1. W ramach prowadzenia Ksiąg Handlowych oferujemy:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • tworzenie i modyfikację Zakładowego Planu Kont, dostosowywanie go do potrzeb Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • bieżące doradztwo rachunkowe w zakresie działalności Klienta, w tym bieżące reagowanie na zewnętrzne zmiany w otoczeniu Firmy, w szczególności zmiany ustawodawcze,
 • prowadzenie na życzenie Klienta dodatkowych rejestrów i urządzeń ewidencyjnych,
 • opracowywanie miesięcznych sprawozdań dla podmiotu zagranicznego będącego właścicielem Spółki,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego.

2. W ramach zarządzania majątkiem trwałym:

 • opracowywanie optymalnych planów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabel amortyzacyjnych.

3. W ramach kontaktów Spółki z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami państwowymi:

 • prowadzenie ewidencji związanej z podatkiem VAT (w tym VAT UE),
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT), oraz na życzenie Klienta podpisywanie i dostarczanie deklaracji do odpowiednich urzędów,
 • sporządzanie i dostarczanie przelewów bankowych dotyczących rozliczeń z US i ZUS,
 • sporządzanie i dostarczanie przelewów bankowych podmiotom współpracującymi z Firmą,
 • kontakty z w/w urzędami w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

KOMPLEKSOWOŚĆ

Kompleksowe usługi z dziedziny rachunkowości, podatków, kadr i płac. Doradztwo w zakładaniu i w zakresie prowadzenia Firmy.

WIEDZA

Kwalifikacje naszych pracowników potwierdzone są dyplomami uniwersyteckimi, głównie o specjalności rachunkowość i licznymi certyfikatami szkoleniowymi.

ZAUFANIE

Swoje Firmy powierzyły nam dziesiątki Klientów. Szczycimy się zaufaniem i referencjami naszych Klientów.
Biuro Rachunkowe PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk